Zpracování dat S-H senzoru v metrologii a zobrazování


Popis

Aktivity pracovního balíčku navazují na stávající zkušenosti podniku Meopta a katedry optiky Univerzity Palackého s využíváním S-H detektorů. Tým odborníků z vývojového oddělení Meopty rozvíjí dovednosti pro vytvoření základního S-H senzoru po hardwarové i softwarové stránce. Velký nárůst aplikací této techniky ve vlastních provozech v posledních dvou letech stojí za rozhodnutím věnovat se této problematice na výzkumné úrovni. Katedra optiky se věnuje problematice S-H detekce po experimentální i teoretické stránce. V posledních letech navrhla několik nových postupů na poli zpracování dat i měřících technik. Tyto postupy skýtají možnosti dosud nepoužívaného komerčního využití. V rámci řešení projektu má Meopta zájem si tyto inovace osvojit a rozšířit a zkvalitnit tak svou nabídku měřících metod pro své zákazníky.

Jedná se o následující inovace:

  • Technika měření tvaru optických prvků bez nutnosti použití speciálních a drahých měřících objektivů. Řešit se bude návrh ucelené stanice, která se bude vyznačovat velkou rozlišovací schopností a citlivostí. Bude vyvíjen specializovaný software umožňující veškerý chod této stanice. V první polovině řešení balíčku se předpokládá zaměření na sférickou a rovinnou optiku, ve druhé pak na asférickou optiku. Výsledky budou použity pro měření některých parametrů optických prvků vzniklých při řešení balíčku Digitální Ramanova spektroskopie a Ramanova optická aktivita.
  • Nové protokoly zpracování dat ze S-H senzoru. Jedná se zejména o 3D rekonstrukci koherentního laserového svazku a tomografické metody pro detekci částečně koherentních a vírových optických svazků. První technika by měla umožnit měřit parametry propagace laserových svazků v reálném čase. Druhá pak překonat některá současná omezení S-H detekce a otevřít pole novým možnostem uplatnění tohoto senzoru. Detekce vírových svazků bude využívána při řešení problémů balíčku Digitální zobrazování s podporou technologie PMS.

Milníky

  1. Vypracování analýzy aktuálního stavu technologie S-H detektorů. Předložení protokolů pro zpracování informace ze S-H senzoru.
  2. Ukončení vývoje kontrolní části softwaru, umožňující získání dat pro další zpracování.
  3. Dokončení realizace hardwarové části S-H systémů. Testování možných měřících schémat.
  4. Předložení analýzy možností uplatnění vylepšené S-H detekce v současné technologické praxi. Definice metodiky pro diagnostiku netradičních optických parametrů.
  5. Uvedení do provozu stanice pro měření tvaru optických prvků.
  6. Dokončení systému pro 3D rekonstrukci a diagnostiku optických svazků.
  7. Prezentace optimálního schématu detekce S-H senzoru.