Multi senzorické a hyperspektrální zobrazovací systémy

Popis

Společnost PRAMACOM-HT, spol. s r.o. má s IR a noktovizními zobrazovacími systémy více než desetiletou zkušenost. V posledních třech letech vyvíjí digitální obrazové fúzní systémy, které kombinují obrazy z noktovizní a nechlazené IR termovizní kamery do jednoho obrazu. Vyvinutý systém poskytuje  uživateli více informace o scéně, než jednotlivé samostatné obrazy. Zkušenosti se zpracováním VIS, NV a  IR obrazu a praxe s vývojem digitální fúzní kamery tvoří dobrý základ pro realizaci multi-senzorického  systému v rámci předkládaného projektu. Navržený systém bude kombinovat senzory pro různé spektrální oblasti spolu se senzory polohy a moduly pro změření vzdálenosti pozorovaného objektu. Multi-senzorický systém bude rovněž svázán s mapovým podkladem a výsledný obraz tak bude moci obsahovat kromě komplexní informace neviditelné prostým okem také mapová data. Současně bude systém umožňovat měření polohy objektů a jejich přímé začleňování do mapového podkladu.

Milníky

  1. Předložení kompletní analýzy obrazových senzorů pro spektrální pásma UV, VIS, NV, SWIR, MWIR a LWIR. Analýza parametrů dostupných laserových dálkoměrů, digitálních kompasů a GPS modulů. Blokový návrh multi sensorové jednotky se specifikací uživatelského interface, komunikačních protokolů a standardů mezi jednotlivými moduly jednotky.
  2. Analýza optických materiálů pro konstrukci tenkých vrstev (anti-reflexní, reflexní a dělící) pro jednotlivá pásma IR spektra. Stanovení optických konstant jednotlivých materiálů a jejich závislostí na parametrech procesu nanášení.
  3. Dokončení vývoje technologií určených pro přístroje nočního vidění - oblast SWIR.
  4. Konstrukční návrh a realizace funkčního vzorku komplexní multisenzorické hlavice umožňující dynamickou obrazovou analýzu s napojením na mapový podklad pomocí běžného počítače. Funkční vzorek kamery bude pracovat s komerčním počítačem pomocí standardního rozhraní.
  5. Ukončení návrhu výpočetního systému. Výpočetní systém spolu se softwarem bude optimalizovaný pro práci v reálném čase. V rámci návrhu výpočetního systému bude řešena správa zdrojů a definováno uživatelské rozhraní. Návrh konstrukce skenovacího hyperspektrálního zobrazovacího systému využívající Fourierovský spektroradiometr.
  6. Ukončení ladění parametrů a optimalizace softwaru, realizace prototypu multi senzorické jednotky s napojením na fourierovský spektroradiometr a operačního software. Testováni systému v reálných podmínkách, enviromentální testy a zkoušky elektronické kompatibility. Výsledný systém bude obsahovat multisenzorickou hlavici, výpočetní jednotku a interní software. Systém bude sdílet data s ostatními možnými zařízeními v bezdrátové síti.