VUT Brno

Pracoviště

Vysoké učení technické v Brně má dlouholeté zkušenosti se základním i aplikovaným výzkumem na mezinárodní úrovni, v němž bylo dosaženo mnoha excelentních výsledků. Do projektu bude zapojeno kolem 5 výzkumných pracovníků z výzkumné skupiny Experimentální biofotonika patřící do Středoevropského technologického institutu (STI). Tato skupina má dlouholeté zkušenosti s experimentálním výzkumem v oblasti pokročilé světelné mikroskopie. V nedávné době byli pracovníci zapojeni do dlouhodobého výzkumného záměru podporovaném MŠMT ČR s názvem "Anorganické nanomateriály a nanostruktury: vytváření, analýza, vlastnosti" MSM0021630508, kde dosáhli vynikajících výsledků v pracovním balíčku věnovaněm pokročilým mikroskopickým technikám.

Klíčové osoby

  • prof. RNDr. Radim Chmelík Ph.D. (vedoucí týmu VUT Brno, zodpovědná osoba za balíček Digitální zobrazování s podporou technologie PMS)
  • Ing. Martin Antoš Ph.D.  

Předchozí stránka: UP Olomouc
Následující stránka: Meopta-optika, s.r.o.