Digitální zobrazování s podporou technologie PMS

 

Popis

Technologie prostorové modulace světla (PMS) představuje jeden z dlouhodobých výzkumných programů UP, který je rozvíjen ve spojení s teoretickým a experimentálním studiem vírových struktur generovaných touto technikou. V rámci projektu se tyto oblasti propojují s odbornými znalostmi pokročilých zobrazovacích metod uplatňovaných ve světelné a digitální holografické mikroskopii, rozvíjené výzkumným týmem VUT. 

Plánovaná strategie sestává ze tří nosných výzkumných směrů:

  • Výzkum, návrh a realizace sofistikovaných zobrazovacích systémů založených na metodách PMS. Amplitudová a fázová modulace světla realizovaná v systémech řízených pomocí PC bude implementována do zobrazovacích systémů, které umožňují rekonstrukci amplitudových a fázových objektů v součinnosti optických a digitálních metod.
  • Rekonstrukce holografického obrazu s ohledem na koherenční vírové struktury. Budou vyvinuty nové robustní metody digitální holografické rekonstrukce korektně zpracovávající holografický záznam s koherenčními vírovými strukturami, které vznikají při zobrazení reálných objektů a degradují jejich kvantitativní fázové obrazy.
  • Využití systémů PMS v metrologii. Bude proveden návrh a realizace metrologických systémů, které využívají PMS pro zjednodušení konstrukce, zvýšení stability a flexibility a snížení časové náročnosti standardních optických měřicích systémů. Řešení bude přizpůsobeno potřebám výrobních a kontrolních úseků podniku Meopta-optika, s.r.o.

Milníky

  1. Ukončení výzkumné etapy zaměřené na teoretickou a experimentální analýzu základních principů a technik digitálního zobrazování, které jsou implementovány pomocí PMS.
  2. Dokončení vývoje řídicího software pro PMS a návrhu efektivních algoritmů pro rekonstrukci digitálního holografického obrazu.
  3. Realizace a analýza systémů, které umožňují digitální zobrazování pomocí PMS a dokončení výběru nejvhodnějších metod z hlediska aplikací v mikroskopii a metrologii.
  4. Modifikace a optimalizace parametrů digitální zobrazovací soustavy pro použití v optické mikroskopii.
  5. Dokončení návrhu kompaktního mikroskopu s fázovou modulací světelného signálu vybaveného uživatelsky přístupným softwarem pro digitální rekonstrukci obrazu.
  6. Vývoj metod pro kompenzaci obrazových aberací standardních optických prvků a soustav pomocí technologie PMS, návrh měřicích metod založených na použití PMS.