Prezentace


2018

Česká optika 2018, Přerov

Jaroslav Řeháček, Nové trendy v oblasti optického super-rozlišení


2015

TAČR

Jaroslav Řeháček, Prezentace Centra digitální optiky na Malé komisi TAČR

OSA Digital holography and 3D imaging, Shanghai, Čína

B. Stoklasa, L.Motka, J. Řeháček, Z. Hradil, L.L. Sanchez-Soto, Shack-Hartmann tomography for multimode optical beam propagation


2014

OSA Digital holography and 3D imaging, Seattle, USA

J.Rehacek, Z. Hradil, B. Stoklasa, L.Motka, L.L. Sanchez-Soto, Shack-Hartmann tomography and 3D imaging of partially coherent vortex beams

P. Bouchal, Z. Bouchal, R. Chmelik, Incoherent Digital Holography with Axial Localisation by Rotating Point Spread Function (PSF)

Technický seminář 2014, Meopta-optika, s.r.o., Přerov

P. Bouchal, Z. Bouchal, Nová koncepční a konstrukční řešení pro zobrazení s PMS

M. Paúr, Měření rovinných ploch pomocí Shack-Hartmannova senzoru


2013

Seminář FJFI Praha

Z. Bouchal, Využití principů singulární optiky a korelační holografie v optické mikroskopii

OSA Digital holography and 3D imaging, Kohala Coast Hawaii, USA

P. Bouchal, Z. Bouchal, R. Chmelík, Resolution limits in broadband incoherent correlation imaging

B. Stoklasa, L.Motka, J. Řeháček, Z. Hradil, L.L. Sanchez-Soto, S-H tomography of partially coherent beams

SPIE Defense, Security + Sensing 2013, Baltimore, USA

B. Stoklasa, J. Řeháček, Z. Hradil, Adaptive fusion algorithm for VIS and IR images driven by neural network

Technický seminář 2013, Zebr s.r.o., Milovice

F. Chlup, Analýza systémů s detektory citlivými v různých spektrálních pásmech

P. Bouchal, Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení

J. Řeháček, Alternativní strategie pro SH tomografii

B. Stoklasa, M. Pojsl, Software pro zpracování dat z SH senzoru


2012

SPIE Defense, Security + Sensing 2012, Baltimore, USA

B. Stoklasa, J. Řeháček, Z. Hradil, Adaptive IR and VIS image fusion

Fifth International Conference "Singular Optics SO'2012", Sevastopol, Ukrajina

B. Stoklasa, J. Řeháček, Z. Hradil, L.L. Sánchez-Soto, Shack-Hartmann tomography and Laguerre-Gaussian beam characterization

Technický seminář 2012, Meopta-Optika, s.r.o., Přerov

J. Jankuj, J. Březina, DUV vrstvy pro sestavu čoček k Ramanovské spektroskopii

F. Chlup, Obrazová fúze - multisenzorické systémy

V. Chlup, Multi senzorické a hyperspektrální zobrazovací systémy

R. Chmelík, Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla

M. Havlík, J. Kapitán, Z. Lošťák, D. Vacula, V. Svoboda, Ramanův spektrograf v hluboké UV oblasti

J. Řeháček, B. Stoklasa, Z. Hradil, L.L. Sánchez-Soto, Senzory vlnoplochy: Informace ukrytá v koherenci

J. Kapitán, Spektrometr pro měření Ramanovy optické aktivity: proč a jak. Optická sestava a využití motorizovaných jednotek.

J. Pěcha, Opracování materiálu CaF2

B. Stoklasa, MEO Shack-Hartmann
Předchozí stránka: Český optický klastr
Následující stránka: Publikace