Meopta-optika, s.r.o.

Pracoviště

Klíčový průmyslový partner v projektu Meopta-optika, s.r.o. je největším soukromým zaměstnavatelem v olomouckém regionu (cca 2600 zaměstnanců). Jeho specializací je vývoj a výroba technologicky špičkových optických systémů a komponent. Do projektu se zapojí přibližně 20 pracovníků z technologického oddělení zabývající se UV a IR technologiemi, metrologického oddělení zabývající se diagnostikou vlnoplochy a oddělení vývoje. Meopta-optika, s.r.o. má mnoho zkušeností s dlouhodobými projekty a spoluprácemi s partnery z akademické sféry, např. projekt Impuls FI-IM2/145 "Digitální dalekohledové systémy" s podporou MPO ČR, výzkumné centrum 1M06002 "Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace" s podporou MŠMT ČR a projekt OPPI Potenciál 4.2PT02/061 "Modernizace výzkumu a vývoje MEOPTA" s podporou MPO ČR.

Klíčové osoby

  • Mgr. Petr Přikryl (vedoucí týmu Meopta-optika, s.r.o.)
  • Mgr. Roman Burianec
  • Mgr. Bohumil Stoklasa, Ph.D.  (zodpovědná osoba za balíček Zpracování dat S-H senzoru v metrologii a zobrazování)

Předchozí stránka: VUT Brno
Následující stránka: Pramacom-HT, spol. s r.o.