UP Olomouc

Pracoviště

Optika má v Olomouci dlouholetou tradici a výzkum dosahuje výsledků plně srovnatelných se zahraničními pracovišti. Svědčí o tom celá řada národních a mezinárodních projektů, které jsou na pracovištích v Olomouci řešeny. Odborníci z katedry optiky v Olomouci se podíleli a podílejí na celé řadě projektů, např. z oblasti kvantové kryptografie, kvantového zpracování informace a manipulace pomocí světla - optická pinzeta. Právě díky těmto a dalším projektům je naše laboratorní vybavení na špičkové úrovni.

Projektový tým bude mít přibližně 10 výzkumných pracovníků katedry optiky. Klíčovými členy tohoto týmu budou: projektový manažer pracující v oblastech informace v optice, singulární optika a zpracování obrazu doc. Mgr. Jaroslav Řeháček Ph.D., přední odborník na tomografické metody prof. RNDr. Zdeněk Hradil CSc., expert v oblastech singulární optika a zpracování obrazu pomocí prostorových modulátorů prof. RNDr. Zdeněk Bouchal Dr. a RNDr. Josef Kapitán Ph.D. kterým má dlouholeté mezinárodní zkušenosti ve spektroskopickém výzkumu. Členové týmu byli rovněž zapojeni v projektech 5., 6. a 7. rámcového programu evropské unie a v dlouhodobém projektu "Měření a informace v optice" MSM6198959213 podporovaném MŠMT, kde dosáhli vynikajících výsledků.

Klíčové osoby

  • doc. Mgr. Jaroslav Řeháček Ph.D. (hlavní řešitel, zodpovědná osoba za balíček Management projektu)
  • prof. RNDr. Zdeněk Hradil CSc. (vedoucí týmu UP Olomouc)
  • RNDr. Josef Kapitán Ph.D. (zodpovědná osoba za balíček Digitální Ramanova spektroskopie a Ramanova optická aktivita)
  • prof. RNDr. Zdeněk Bouchal Dr. 

Předchozí stránka: O projektu
Následující stránka: VUT Brno