Aktuality

Jun 13, 2015

Technický seminář 2015


4. Technický seminář Centra digitální optiky se konal 12. června 2015 ve firmě PRAMACOM-HT, spol. s r.o.

Program:

9:00 – 9:10 Úvodní slovo řešitele: Centrum digitální optiky v polovině trvání projektu. Jaroslav Řeháček (UP)
9:10 – 9:50 Uplatnění oblasti SWIR v multisenzorické jednotce. Filip Chlup (PRAMACOM-HT, spol. s r.o.)
9:50 – 10:15 Návrh optické sestavy spektrografu určeného pro Ramanovu spektroskopii v UV oblasti. Dan Vacula (Meopta-optika, s.r.o.), Josef Kapitán (UP)
10:15 – 10:40 Motorizované polohovací jednotky v ROA spektrometru a spektropolarimetru. Lukáš Kapitán (ZEBR s.r.o.), Radek Čelechovský (UP), Josef Kapitán (UP)

10:40 – 11:00 Přestávka.

11:00 – 11:15 Zobrazovací režimy multifunkčního mikroskopu s prostorovou modulací světla. Petr Bouchal (VUT)
11:15 – 11:30 Konstrukce multifunkčního mikroskopu s prostorovou modulací světla. Martin Antoš (VUT)
11:30 – 11:55 Funkční vzorek S-H senzoru. Libor Moťka (Meopta-optika, s.r.o., UP)


Předchozí stránka: O projektu
Následující stránka: UP Olomouc