Aktuality

Jun 7, 2013

Technický seminář 2013


2. Technický seminář Centra digitální optiky proběhne 18. června 2013 v sídle firmy Zebr s.r.o.

Program:


9:00 – 9:05 Zahájení semináře. Jaroslav Řeháček (UP)
9:05 – 9:15 Historie firmy Zebr s.r.o. Lukáš Kapitán (Zebr s.r.o.)
9:15 – 9:35 Polohování a řízení strojů a zařízení aneb opravdu zastavujeme tam, kde chceme? Lubomír Husák (Zebr s.r.o)
9:35 – 9:55 Analýza optického uspořádání Ramanova spektrometru. Josef Kapitán (UP)
9:55 – 10:15 Stav opracování CaF2 ve firmě Meopta-optika, s.r.o. Roman Burianec (Meopta-optika, s.r.o.)

10:15 – 10:35 Přestávka.

10:35 – 10:55 Analýza systémů s detektory citlivými v různých spektrálních pásmech. Filip Chlup (Pramacom-HT, spol. s r.o.)
10:55 – 11:15 Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení. Petr Bouchal (VUT)
11:15 – 11:35 Software pro zpracování dat z SH senzoru. Bohumil Stoklasa (Meopta-optika, s.r.o)
11:35 – 11:45 Alternativní strategie pro SH tomografii částečně koherentních polí. Jaroslav Řeháček (UP)


Předchozí stránka: O projektu
Následující stránka: UP Olomouc