Aktuality

Jun 19, 2017

Technický seminář 2017


6. Technický seminář Centra digitální optiky se konal 16. června 2017 v Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně.

Program:

10:00 – 10:25 Vývoj CaF2 polarizačního děliče. Vývoj technologie opracování materiálu Ti: sapphire. P. Provazníková (Meopta-optika, s.r.o.)
10:25 – 10:50 Astigmatický fokus sensor generovaný pomocí PMS. L. Úlehla (Meopta-optika, s.r.o.)
10:50 – 11:15 Optimální Hartmann senzor a jeho technická realizace. B. Stoklasa (Meopta-optika, s.r.o. a UP)
11:15 – 11:40 Konstrukční návrh a testování kompaktního mikroskopu. P. Bouchal (VUT)
11:40 – 12:05 Perspektivy digitální optiky pro veřejné zakázky AČR. V. Chlup (PRAMACOM-HT, spol s r.o.)


Předchozí stránka: O projektu
Následující stránka: UP Olomouc