Popis

Technologie prostorové modulace světla (PMS) představuje jeden z dlouhodobých výzkumných programů UP, který je rozvíjen ve spojení s teoretickým a experimentálním studiem vírových struktur generovaných touto technikou. V rámci projektu se tyto oblasti propojují s odbornými znalostmi pokročilých zobrazovacích metod uplatňovaných ve světelné a digitální holografické mikroskopii, rozvíjené výzkumným týmem VUT. 

Plánovaná strategie sestává ze tří nosných výzkumných směrů:

Milníky

  1. Ukončení výzkumné etapy zaměřené na teoretickou a experimentální analýzu základních principů a technik digitálního zobrazování, které jsou implementovány pomocí PMS.
  2. Dokončení vývoje řídicího software pro PMS a návrhu efektivních algoritmů pro rekonstrukci digitálního holografického obrazu.
  3. Realizace a analýza systémů, které umožňují digitální zobrazování pomocí PMS a dokončení výběru nejvhodnějších metod z hlediska aplikací v mikroskopii a metrologii.
  4. Modifikace a optimalizace parametrů digitální zobrazovací soustavy pro použití v optické mikroskopii.
  5. Dokončení návrhu kompaktního mikroskopu s fázovou modulací světelného signálu vybaveného uživatelsky přístupným softwarem pro digitální rekonstrukci obrazu.
  6. Vývoj metod pro kompenzaci obrazových aberací standardních optických prvků a soustav pomocí technologie PMS, návrh měřicích metod založených na použití PMS.